Zaplanuj swoją karierę z nami

 

 

ROB-TECH sp. z o.o.

 

Jesteśmy firmą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji wysokospecjalistycznych usług z zakresu robotyki, automatyki, aplikacji przemysłowych i budowy maszyn w branży przemysłowej. Naszymi klientami są zagraniczne, jak i rodzime firmy produkcyjne wymagające profesjonalnego wsparcia w rozwoju ich zaplecza technologicznego oraz we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Jesteśmy firmą rodzinną opierającą się na bezpośrednich, otwartych i koleżeńskich relacjach. Cenimi sobie różnorodne punkty widzenia, przy czym staramy się zapewnić każdemu możliwości wychodzenia z własną inicjatywą..

 

Inżynier sprzedaży
(DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY)

 

Miejsce pracy: Poznań

Inżynier Sprzedaży jest bezpośrednio zaangażowany w rozwój i utrzymanie nowych relacji handlowych oraz bierze czynny udział w działaniach nakierowanych na zwiększanie świadomości marki na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

W naszej Firmie rolą Inżyniera Sprzedaży, równolegle z prowadzeniem działań handlowych, jest także zapewnienie technicznego wsparcia Klientom w definiowaniu ich potrzeb, jak również czynny udział w pracach koncepcyjnych ukierunkowanych na wypracowanie rozwiązań dostosowanych do unikalnych wymagań i specyfikacji technologicznej.

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Prowadzenie analizy rynku i konkurencji.
 • Segmentacja rynku oraz wybór docelowych grup klientów.
 • Prowadzenie bezpośrednich działań skierowanych na budowanie relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami Firmy.
 • Przygotowywanie prezentacji produktowych i zakresu świadczonych usług inżynierskich.
 • Analiza potrzeb oraz określenie wymogów technicznych oferowanych rozwiązań – doradztwo techniczne.
 • Udział w przygotowywaniu koncepcji rozwiązań (we współpracy z działami technicznymi) oraz przygotowywanie na tej podstawie wstępnych kalkulacji i ofert finalnych.
 • Prowadzenie negocjacji handlowych.
 • Utrzymanie bieżącego kontaktu z klientami w trakcie realizacji projektów od fazy przygotowania do realizacji, aż do zakończenia realizacji i uruchomienia – jako wsparcie Project Managerów w bieżącej obsłudze klienta.
 • Zawieranie współpracy z partnerami technologicznymi, strategicznymi dostawcami, w celu wzmocnienia pozycji i konkurencyjności firmy na rynku.

We współpracy z działem marketingu:

 • Budowanie strategii zwiększania świadomości marki i oferowanych rozwiązań i produktów na rynku polskim
 • Udział w tworzeniu celowanych kampanii marketingowych – marketing produktowy.

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia minimum średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne, kierunki: mechanika, automatyka, robotyka, inżynieria produkcji.

 • Doświadczenia w prowadzeniu kompleksowej sprzedaży i doradztwa technicznego – min. 3-5 lat – preferowane: automatyzacja, robotyzacja, budowa maszyn specjalnych na potrzeby produkcji przemysłowej
 • Doświadczenia na rynku produkcji spożywczej i/lub farmacji.
 • Ponadpodstawowej wiedzy w zakresie konstrukcji mechanicznej, przemysłowych systemów sterowania, pneumatyki i elektryki,
 • Dobrej znajomości zagadnień technicznych związanych z robotyzacją procesów przemysłowych – preferowana znajomość aplikacji wykorzystywanych w branży automotive, branży spożywczej i/lub farmacji,
 • Umiejętności nawiązywania trwałych relacji handlowych nastawionych na wsparcie Klienta.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Silnego nastawienia na pracę zespołową.
 • Wysoko rozwiniętych zdolności negocjacyjnych.
 • Wysoko rozwiniętej umiejętności koordynacji współpracy pomiędzy różnymi działami w firmie, tak aby ich działania były ukierunkowane na wypracowywania optymalnych rozwiązań dla Klientów.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2 – C1).
 • Pro aktywności w rozumieniu wychodzenia z własną inicjatywą i gotowości do wypracowywania nowych rozwiązań, standardów czy ustaleń, które służą poprawie efektywności organizacji.
 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (B2 – C1).

Co oferujemy?

 • Umowę o pracę lub B2B (w zależności od preferencji).
 • Premię roczna oraz dodatki świąteczne,
 • Okresowe imprezy i spotkania firmowe.
 • Szkolenia i rozwój kompetencyjny zgodnie z przyjętym wspólnie planem rozwojowym.
 • Jasna ścieżka rozwoju.
 • Samochód służbowy do użytku prywatnego.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Oprogramowanie wspierające projektowanie.
 • Pokrycie kosztów wyjazdów służbowych zgodnie z przyjętym standardem firmy.
 • Budżet reprezentacyjno-promocyjny.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 45-47 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 45-47 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail info@rob-tech.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu aplikowania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu aplikowania.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail info@rob-tech.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail info@rob-tech.pl.

Zapraszamy do aplikowania na to stanowisko:

Imię i nazwisko:

Email:

Temat:

Wiadomość:

Załącznik:

RODO

Zabezpieczenie

Administratorem Twoich danych osobowych jest rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 45-47, 61-623 Poznań. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.