Zaplanuj swoją karierę z nami

 

 

ROB-TECH sp. z o.o.

Jesteśmy firmą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji wysokospecjalistycznych usług z zakresu robotyki, automatyki, aplikacji przemysłowych i budowy maszyn w branży przemysłowej. Naszymi klientami są zagraniczne, jak i rodzime firmy produkcyjne wymagające profesjonalnego wsparcia w rozwoju ich zaplecza technologicznego oraz we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Jesteśmy firmą rodzinną opierającą się na bezpośrednich, otwartych i koleżeńskich relacjach. Cenimi sobie różnorodne punkty widzenia, przy czym staramy się zapewnić każdemu możliwości wychodzenia z własną inicjatywą..

Specjalista ds. Kadr i Płac

 

Miejsce pracy: Poznań

Specjalista ds. Kadr i Płac jest nowym stanowiskiem w organizacji i będzie w głównej mierze wspierać organizację w prawidłowym prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych.

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • Przygotowywanie i dokonywanie rozliczeń z pracownikami, w tym rozliczanie wynagrodzeń i czasu pracy;
 • Utrzymywanie bieżącej współpracy z instytucjami państwowymi (urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itd..);
 • Zapewnienie bieżącego wsparcia merytorycznego pracownikom oraz Zarządowi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby zarządcze;

Czego oczekujemy?

 • Minimum 3-letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz znajomości przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego;
 • Praktycznej umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • Biegłego poruszania się w różnorodnych systemach czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem równoważnego systemu czasu pracy;
 • Sprawnego posługiwania się pakietem Office365, w tym bardzo dobrej znajomość MS Excel;
 • Znajomość obsługi programu MPFirma – mile widziane;
 • Gotowości i merytorycznego przygotowania do wspierania pracowników w zakresie spraw w obszarze prawa pracy, administracji personalnej oraz systemów kadrowych;
 • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • Otwartości i umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • Sumienności, systematyczności, umiejętności organizowania własnego czasu pracy,
 • Wysokiego poziomu poczucia odpowiedzialności,
 • Dokładności i zorientowania na szczegóły,
 • Gotowości do dzielenia się wiedzą z pozostałymi członkami Zespołu,
 • Znajomość języka angielskiego – na poziomie umożliwiający prowadzenie swobodnej rozmowy telefonicznej lub mailowej – mile widziana;
 • Doświadczenie w firmie o profilu inżynieryjno-technicznym zatrudniającej powyżej 100 osób będzie atutem;
 • Doświadczenie we wdrażaniu nowych składników płacowych oraz zmian w przepisach wewnętrznych – mile widziane;

Co oferujemy?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju polityki kadrowej Firmy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wspólne śniadania w gronie współpracowników.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 45-47 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 45-47 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail info@rob-tech.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu aplikowania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu aplikowania.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail info@rob-tech.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail info@rob-tech.pl.

Zapraszamy do aplikowania na to stanowisko:

Imię i nazwisko:

Email:

Temat:

Wiadomość:

Załącznik:

RODO

Zabezpieczenie

Administratorem Twoich danych osobowych jest rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 45-47, 61-623 Poznań. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.