ASK US ABOUT JOINT PROJECTS!

Contact rob-tech

Inquiry sent with the form below, will be forwarded directly to the appropriate contact person.

Contact form

 

Name:

Email:

Subject:

Message:

Attachement:

Administratorem Twoich danych osobowych jest rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 45-47, 61-623 Poznań.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Contact details

 

rob-tech sp. z o.o.
ul. Wilczak 45-47
61-623 Poznań, Poland

NIP: 9721270094
REGON: 366370756
KRS: 0000658859

 

+48 665 898 489
info@rob-tech.pl