Zaplanuj swoją karierę z nami

 

 

ROB-TECH sp. z o.o.

Jesteśmy firmą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji wysokospecjalistycznych usług z zakresu robotyki, automatyki, aplikacji przemysłowych i budowy maszyn w branży przemysłowej. Naszymi klientami są zagraniczne, jak i rodzime firmy produkcyjne wymagające profesjonalnego wsparcia w rozwoju ich zaplecza technologicznego oraz we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jesteśmy firmą rodzinną opierającą się na bezpośrednich, otwartych i koleżeńskich relacjach. Cenimi sobie różnorodne punkty widzenia, przy czym staramy się zapewnić każdemu możliwości wychodzenia z własną inicjatywą..

Koordynator ds. Finansowania Projektów R&D i Innowacji

Miejsce pracy: Poznań

Rolą Koordynatora ds. Finansowania Projektów R&D i Innowacji jest identyfikowanie oraz zapewnienie wsparcia w pozyskiwaniu publicznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych i rozwojowych wynikających bezpośrednio z planów strategicznych organizacji. Ponadto Koordynator ds. Finansowania Projektów R&D i Innowacji pełni doradczą rolę w obszarze określania kierunków dalszej strategii rozwoju organizacji poprzez identyfikację nowych programów wsparciowych (zarówno krajowych jak i unijnych).

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • bieżące monitorowanie nowych szans dotyczących ubiegania się o finansowanie publiczne na inwestycje, nowoczesne usługi lub projekty badawczo-rozwojowe w odpowiedzi na plany strategiczne organizacji,
 • opracowywanie planu/strategii wykorzystania dostępnej pomocy publicznej na potrzeby realizacji zakładanych przez organizację projektów badawczo-rozwojowych,
 • optymalizacja procesu komercjalizacji innowacji pod kątem możliwości wsparcia finansowego ze źródeł publicznych,
 • uzyskiwanie, gromadzenie i przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do przygotowania koncepcji projektów i wniosków o dofinansowanie,
 • koordynacja  niezbędnej dokumentacji na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
 • nadzór nad postępem procesu składania wniosków i oceny, utrzymując kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych funduszy.
 • określanie harmonogramów i kroków realizacji projektów w celu uzyskania maksymalnego poziomu wsparcia finansowego,
 • zapewnienie wewnętrznego wsparcia i informacji odnośnie możliwości rozwoju projektu w celu zmaksymalizowania szans na uzyskanie wsparcia finansowego i jego dalszego wykorzystania,
 • koordynacja współpracy między firmą a podmiotami współpracującymi w ramach procesu pozyskania dotacji.

Czego oczekujemy?

 • minimum 3-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu ulg i dotacji,
 • praktycznej znajomości zasad i procedur pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, zwłaszcza z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programów Krajowych (projekty inwestycyjne/infrastrukturalne, projekty badawczo-rozwojowe)
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie lub pokrewne,
 • ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich / krajowych – mile widziane,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • zainteresowania nowoczesnymi technologiami i trendami dotyczącymi rozwoju technologicznego,
 • umiejętności pracy w strukturach i trybie projektowym,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności analitycznego myślenie w połączeniu z umiejętnością przygotowywania prezentacji informacji na potrzeby zarządcze,
 • myślenia w sposób strategiczny i biznesowy z jednoczesnym zorientowaniem na potrzeby wewnętrzne organizacji,
 • samodzielności oraz dobrej organizacji pracy,
 • chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach współpracy z innymi członkami organizacji,
 • naturalnego dążenia do poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz własnych kompetencji,
 • inicjatywy w poszukiwani rozwiązań.

Co oferujemy?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • realny wpływ na dalszy rozwój i funkcjonowanie organizacji, 
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wspólne śniadania w gronie współpracowników.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 45-47 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 45-47 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail info@rob-tech.pl. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu aplikowania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu aplikowania. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail info@rob-tech.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail info@rob-tech.pl.

Zapraszamy do aplikowania na to stanowisko:

Imię i nazwisko:

Email:

Temat:

Wiadomość:

Załącznik:

RODO

Zabezpieczenie

Administratorem Twoich danych osobowych jest rob-tech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 45-47, 61-623 Poznań. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.