• Universal Robots to lider w dziedzinie robotów współpracujących,
  • Dysponujemy własnym robotem UR-10,
  • Chętnie weźmiemy udział we wdrożeniu robotów tego typu w produkcji.