• Posiadamy w ofercie znakowarki przemysłowe zdolne do trwałego i czytelnego oznaczania detali metalowych (stal i aluminium) oraz plastikowych.
  • Dostępne są dwie techniki znakowania: wybijanie i żłobienie.
  • Oprogramowanie umożliwia na korzystanie z technologi DataMatrix.
  • Dostępne różne czcionki, a na życzenie także dowolne znaki graficzne.
  • Istnieje możliwość wykonania autorskiego projektu stacji znakującej.